F.C. DYNAMO BEERVELDE

Taken voorzitter:


• Vertegenwoordigt Dynamo in rechte
• Leidt de Algemene vergadering
• Vertegenwoordigt de club tegen over derden (gemeente, sportraad, sponsors,..)


Taken raad van bestuur:


• De missie en visie van Dynamo Beervelde weergeven en bewaren
• Het beheren van de financiën
• Beheren van de statuten
• Stelt nieuwe bestuurders aan
• ‘controle’ uitoefenen over elkaar

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren